Ochrana osobních údajů


Principy ochrany osobních údajů

Tyto principy ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým skupina EMCO (dále uváděna jen jako „EMCO“) shromažďuje, spravuje a používá informace o osobách navštěvujících internetové stránky www.emco-world.com či jiné internetové stránky této společnosti. Tyto principy neplatí pro internetové stránky třetích osob, na něž stránky EMCO odkazují.

Obecné prohlášení o ochraně osobních údajů

Návštěva internetových stránek EMCO je zásadně možná bez uvedení osobních údajů. Shromažďovány a archivovány jsou pouze údaje poskytnuté Vaším poskytovatelem internetu (především Vaše IP adresa). Probíhá pouze statistické vyhodnocení údajů, konkrétní uživatel přitom zůstává v anonymitě.

EMCO navíc shromažďuje jen takové údaje, které jsou návštěvníkem stránek výslovně a svobodně poskytnuty. K takovému poskytnutí dojde například tehdy, když se uživatel registruje pro určité oblasti internetových stránek nebo když se přihlásí k odběru Newsletteru. Příslušné údaje jsou z naší strany využívány výhradně pro dané účely a v souladu s platnými zákonnými požadavky; používání nad uvedený rámec vyžaduje Váš výhradní souhlas. Souhlas s používáním Vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat.

EMCO nepředává osobní údaje žádným třetím osobám, pokud to není povoleno zákonnými ustanoveními nebo pokud uživatel neposkytne souhlas nebo výslovně nevyžádá další používání svých osobních údajů. Při zpracování (osobních) údajů se EMCO řídí platnými zákonnými ustanoveními, zvláště Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o elektronických komunikacích. V souladu s těmito ustanoveními EMCO v přiměřené míře zabezpečuje (osobní) údaje vhodnými technickými a organizačními opatřeními.

(Osobní) údaje jsou v zásadě archivovány jen po dobu, která je nutná pro identifikaci uživatele a/nebo pro konkrétní účely jejich zpracování. EMCO přijímá všechna přiměřená opatření a pravidelně prověřuje zpracovávané údaje za účelem smazání (osobních) údajů v zákonem stanoveném rozsahu – pokud není jejich archivace nutná pro uplatnění, provádění a ochranu právní zájmů nebo pro plnění smluvních nebo archivačních povinností – anebo za účelem opravy nesprávných údajů.

Údaje serveru

Z technických důvodů jsou shromažďovány mimo jiné následující údaje, které nám nebo našemu poskytovateli internetových stránek sdělí Váš internetový prohlížeč (takzvaný soubor protokolů serveru):

  • typ a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • internetová stránka, ze které jste nás navštívili (referenční URL)
  • internetová stránka, kterou jste navštívili
  • datum a čas Vaší návštěvy
  • Vaše IP adresa.

Tyto anonymní údaje jsou archivovány odděleně od případných Vámi zadaných údajů a není možné je žádným způsobem přiřadit ke konkrétní osobě. Jsou používány pro statistické vyhodnocení za účelem optimalizace naší internetové prezentace a našich nabídek.

Používání našich údajů

Tímto výhradně zakazujeme zneužívání našich kontaktních údajů zveřejněných v rámci informačních povinností třetími osobami za účelem zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů. Vyhrazujeme si právo na učinění právních kroků v případě nevyžádaného zaslání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů).

Cookies

„Cookies“ jsou malé soubory, které nám umožňují uložit při Vaší návštěvě našich stránek ve Vašem počítači nebo digitálním koncovém zařízení informace o Vás, našem uživateli. Internetové stránky používají či ukládají Cookies v souladu s unijními a rakouskými zákony (čl. 5 odst. 3 směrnice o zachování elektronického soukromí a § 96 odst. 3 rakouského zákona o elektronických komunikacích TKG 2003).

Cookies pomáhají společnosti EMCO sledovat četnost návštěv a počet uživatelů našich internetových stránek a slouží pro přípravu vhodných a efektivních nabídek. Obsah námi používaných Cookies se omezuje na identifikační číslo a údaje o sledování stránek, které neumožňují propojení s konkrétním uživatelem.

Při používání nebo uložení Cookies, které obsahují osobní údaje nebo které se dotýkají osobní sféry, si od Vás předem vyžádáme Váš souhlas, a to prostřednictvím Vašeho aktivního přístupu: tím, že se po zobrazení informací o účelu používaných Cookies na našich stránkách prokliknete dále, nám poskytnete souhlas s uložením těchto Cookies.

Ochrana údajů je pro společnost EMCO významným faktorem spokojenosti zákazníků. Proto můžete Vašemu vyhledávači uložení Cookies zakázat, omezit je na určité stránky nebo svůj vyhledávač nastavit tak, aby Vás informoval vždy, když je Vašemu počítači zaslán soubor Cookie. Cookies můžete kdykoli z pevného disku svého počítače vymazat. Dbejte ale prosím na to, že v tomto případě musíte počítat s omezeným zobrazením stránky a s omezenou navigací.

Google Analytics

Tyto stránky využívají Google Analytics, službu internetové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho sledování těchto internetových stránek. Informace o sledování těchto internetových stránek získané prostřednictvím Cookies jsou zpravidla zasílány serveru Google v USA, kde jsou uloženy. V případě aktivace anonymity IP adresy na těchto internetových stránkách je Vaše IP adresa před odesláním Googlu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států EHP zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA odeslána celá IP adresa, která je zkrácena až tam. Na žádost provozovatele těchto internetových stránek používá Google tyto informace pro vyhodnocení Vašeho sledování těchto internetových stránek, pro sestavení zpráv o Vašich aktivitách na těchto internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu provozovateli těchto internetových stránek. IP adresa poskytnutá Vaším vyhledávačem v rámci Google Analytics není spojována s žádnými jinými údaji Google. Odpovídajícím nastavením softwaru svého vyhledávače můžete ukládání Cookies zakázat; upozorňujeme Vás však, že v tomto případě nemusíte mít možnost plně využívat veškerých funkcí těchto internetových stránek. Společnosti Google můžete navíc zakázat ukládání údajů shromážděných prostřednictvím Cookies a týkajících se sledování těchto internetových stránek (vč. Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů tím, že si z tohoto odkazu stáhnete a nainstalujete doplněk prohlížeče tools.google.com/dlpage/gaoptout (doplněk pro deaktivaci Google Analytics).

Všeobecné informace k Google Analytics a centrum pro ochranu údajů Google: tyto internetové stránky byly doplněny o funkci gat._anonymizeIp();, která zajišťuje anonymitu ukládaných IP adres (tzv. skrytí IP adres).

Použití Google AdWords

Za účelem propagace našich internetových stránek využíváme také reklamní nástroj společnosti Google, tzv. Google AdWords. V rámci tohoto nástroje provádíme analýzy návštěvnosti našich stránek prostřednictvím společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen „Google“. Jakmile se na naše stránky dostanete prostřednictvím odkazů umístěných v reklamách Google, uloží se do Vašeho počítače soubor Cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které Váš internetový prohlížeč uloží ve Vašem počítači. Pokud navštívíte jednu z našich internetových stránek v době, kdy je Cookie dosud platné, můžeme spolu s Googlem poznat, že jste coby uživatelé klikli na jednu z našich reklam umístěných na stránkách Google, odkud jste byli přesměrováni na naše stránky.

Informace získané pomocí „Conversion Cookies“ využívá Google pro zpracování statistik návštěvnosti našich internetových stránek. Díky těmto statistikám zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu i to, které naše stránky tento uživatel následně otevřel. My (i ostatní uživatelé reklam Google) však nedostáváme žádné informace, díky nimž by bylo možné identifikovat osobu konkrétního uživatele.

Odpovídajícím nastavením svého prohlížeče můžete zabránit instalaci „Conversion Cookies“, například nastavením automatické deaktivace všech Cookies nebo blokace Cookies pocházejících z domény „googleadservices.com“.

Související prohlášení o ochraně osobních údajů ze strany společnosti Google naleznete na následujícím odkazu: https://services.google.com/sitestats/de.html.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Google +1

Naše internetové stránky používají funkce sociálních médií společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Při otevření našich stránek prostřednictvím odkazů na stránkách Google je vybudováno spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Google, jímž jsou přenášeny údaje. Pokud máte účet u Google, je možné propojení údajů. Pokud si nepřejete přiřazení těchto údajů k Vašemu účtu u Google, odhlaste se, prosím, před návštěvou našich internetových stránek ze svého účtu u Google. Společnosti Google jsou hlášeny i Vaše aktivity, zvláště používání komentářů nebo kliknutí na tlačítko „+1“ nebo „sdílet“. Více informací získáte na odkazu http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Máte-li účet u Google Plus a nechcete-li, aby Google shromažďoval údaje o Vaší návštěvě našich internetových stránek a propojoval je s údaji uvedenými ve Vašem účtu, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit ze svého účtu Google Plus (https://support.google.com/plus/answer/1301225?hl=de).

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro Facebook

Naše internetové stránky používají funkce společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Při otevření našich stránek prostřednictvím odkazů na Facebooku je vybudováno spojení mezi Vaším prohlížečem a servery Facebooku, jímž jsou přenášeny údaje. Pokud máte účet u Facebooku, je možné propojení údajů. Pokud si nepřejete přiřazení těchto údajů k Vašemu účtu u Facebooku, odhlaste se, prosím, před návštěvou našich internetových stránek ze svého účtu u Facebooku. Společnosti Facebook jsou hlášeny i Vaše aktivity, zvláště používání komentářů nebo kliknutí na tlačítko „to se mi líbí“ nebo „sdílet“. Více informací o shromažďování a využívání Vašich údajů společností Facebook naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na odkazu https://www.facebook.com/poiciy.php.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro YouTube

Naše internetové stránky obsahují odkazy na YouTube, který je součástí Google Inc. se sídlem v San Bruno/Kalifornia, USA. Otevřete-li naši stránky s takovýmto odkazem, vybuduje se spojení k YouTube. Přitom je serveru YouTube předána informace o tom, jakou naši stránku jste navštívili. Pokud jste právě přihlášeni ke svému účtu na YouTube, umožníte YouTube přiřadit Vaši aktivitu na internetu k Vašemu osobnímu profilu. Této možnosti přiřazení můžete zabránit tím, že se předtím odhlásíte ze svého účtu YouTube. Více informací o shromažďování a využívání Vašich údajů prostřednictvím YouTube naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na odkazu www.youtube.com.

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro aplikace

EMCO poskytuje některým uživatelům (mobilní) aplikaci, kterou lze nahrát na (mobilní) koncové zařízení. Při používání naší aplikace bere uživatel na vědomí a výslovně poskytuje svůj souhlas s tím, že jsou jeho osobní údaje (např. jméno, adresa atd.), jež jsou nezbytné pro používání aplikace, automaticky nebo konvenčně zpracovávány nebo archivovány. V této souvislosti poukazujeme na naše shora uvedené Obecné prohlášení o ochraně osobních údajů. Přístupové údaje, které jsou nezbytné pro přístup k aplikaci, nejsou předávány třetím osobám. Všechny v této souvislosti poskytnuté údaje zůstávají majetkem EMCO; EMCO si výslovně vyhrazuje právo kdykoli bez udání důvodu zakázat používání aplikace a smazat přístupové a osobní údaje a/nebo se uživatel zavazuje navrátit tyto údaje EMCO a trvale je ze svého zařízení vymazat. Retenční právo je výslovně vyloučeno.

Newsletter

Na našich stránkách Vám nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho Newsletteru. Prostřednictvím tohoto Newsletteru Vás v pravidelných intervalech informujeme o našich nabídkách. Abyste mohli náš Newsletter dostávat, potřebujeme znát Vaši platnou e-mailovou adresu. Vámi uvedenou e-mailovou adresu proto prověříme, abychom se ujistili, že jste skutečně majitelem této adresy, respektive že majitel této adresy požádal o zasílání Newsletterů. Při přihlášení k odběru našeho Newsletteru bude uložena Vaše IP adresa a datum a čas přihlášení. Účelem je naše ochrana pro případ, že by třetí osoba zneužila Vaši e-mailovou adresu a přihlásila se k odběru našeho Newsletteru bez Vašeho vědomí. Neshromažďujeme žádné další údaje. Shora uvedené údaje jsou využívány výhradně pro odběr našeho Newsletteru. Tyto údaje nepředáváme třetím osobám. Rovněž neprobíhá žádné porovnání těchto údajů s údaji, které mohly být shromážděny jinými prvky našich internetových stránek. Odběr tohoto Newsletteru můžete kdykoli zrušit. Podrobnosti jsou uvedeny v potvrzení, které obdržíte e-mailem, i v každém Newsletteru.

Externí služby

Na sociální sítě provozované třetími stranami umísťujeme různý obsah související s našimi internetovými stránkami. Odkazy na tyto externí služby uvedené na našich internetových stránkách jsou postaveny tak, že při prohlížení našich stránek nejsou externím poskytovatelům služeb zasílány žádné Vaše údaje. Teprve při kliknutí na odkaz je vybudováno propojení s konkrétní externí službou.

Upozorňujeme na skutečnost, že tyto externí služby neprovozujeme my, ale třetí osoby, a to případně i ze zemí mimo Evropskou unii. Pro služby, které jsou přímo odkazované na našich internetových stránkách, platí dále uvedená prohlášení o ochraně osobních údajů jednotlivých provozovatelů.

App Store – Apple Inc., Cupertino, CA, USA
www.apple.com/de/privacy

Facebook – Facebook Inc., Menlo Park, CA, USA
www.facebook.com/about/privacy

Firefox Marketplace – Mozilla Foundation, Mountain View, CA, USA
marketplace.firefox.com/privacy-policy

Google Play – Google Inc., Mountain View, CA, USA

Kontaktní údaje

Na našich stránkách Vám nabízíme navázání kontaktu prostřednictvím e-mailu a/nebo kontaktního formuláře. V tomto případě jsou uživatelem uvedené údaje uloženy za účelem zpracování jeho dotazu a navázání zpětného kontaktu. Tyto údaje nejsou předávány třetím osobám. Rovněž neprobíhá žádné porovnání těchto údajů s údaji, které mohly být shromážděny jinými prvky našich internetových stránek.

Poskytnutí souhlasu / žádost o informaci / odvolání / smazání / práva dotčených osob:

Poskytnutí souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na adresu info@emco.at. Prostřednictvím neformálního e-mailu zaslaného na adresu info@emco.at můžete požádat o informaci ohledně Vašich osobních údajů archivovaných a/nebo zpracovávaných společností EMCO.

Práva dotčených osob (žádost o opravu údajů, vymazání údajů nebo omezení zpracování údajů) mohou být uplatněna prostřednictvím neformálního e-mailu zaslaného na adresu info@emco.at. Vaše žádost bude zpracována v průběhu jednoho měsíce a žadatel po vyřízení své žádosti obdrží písemnou zprávu o provedených opatřeních. Pokud by z důvodu komplexnosti žádosti nebo z důvodu velkého počtu doručených žádostí došlo ke zpoždění při zpracování (max. o další dva měsíce po uplynutí jednoměsíční lhůty), budete o této skutečnosti informováni. EMCO si však vyhrazuje právo nezpracovat nepřiměřené nebo zjevně neodůvodněné žádosti, případně je zpracovat za poplatek ve výši 120,00 EUR za každou hodinu věnovanou vyřízení žádosti. Pokud jsou údaje nezbytné pro uplatnění, provádění nebo ochranu právních nároků nebo pro splnění smluvních nebo archivačních povinností, pak je možné žádost o vymazání údajů vyřídit teprve po zániku důvodů povinné archivace. V případě pochybností si EMCO vyhrazuje právo vyžadovat z bezpečnostních důvodů prokázání totožnosti. Pokud nebude Vaše žádost vyřízena nebo nebude vyřízena řádně, můžete se obrátit se stížností na úřad pro ochranu osobních údajů.

Právní informace / ručení

Tyto internetové stránky mohou obsahovat odkazy či informace o vlastnických a autorských právech, jež musí být respektována. To platí zvláště pro loga, obrázky, zvukové nahrávky a videa. Stahování, tisk a ukládání souborů z těchto internetových stránek pro výhradně osobní potřebu je dovoleno, další použití je však podmíněno výslovným souhlasem společnosti EMCO.

Tyto internetové stránky byly pečlivě zpracovány, přesto nemůže EMCO zaručit správnost uvedených informací. EMCO vylučuje jakékoli ručení za přímé nebo nepřímé škody vyplývající z používání těchto internetových stránek, není-li jejich podstatou úmysl nebo hrubá nedbalost ze strany EMCO.

Chceme výslovně upozornit na skutečnost, že EMCO nemá žádný vliv na strukturu ani obsah odkazovaných stránek. Z tohoto důvodu se EMCO výslovně distancuje od veškerého obsahu všech stránek odkazovaných na svých internetových stránkách. EMCO rovněž nepřebírá žádné ručení za ztrátu dat nebo za jakékoli jiné technické újmy vzniklé při prohlížení nebo stahování dat z těchto internetových stránek.

(Aktualizace: 23. 05. 2018)
Schváleno dne 24. 05. 2018

Dr.-Ing. Stefan Hansch
CEO EMCO Group